Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kettős ünnep a szalárdi gyülekezetben

Gyülekezeti eseménytár 2011 > Október > 2011-10--SZERETET-CIKK -120 ÉVES JUBILEUM-SZALARD

Kettős ünnep a szalárdi gyülekezetben


Kettős ünnep keretén belül 2011. augusztus 20-21-én emlékeztünk meg gyülekezetünk fennállásának 120 éves évfordulójáról, amikor a szalárdi gyülekezetből elszármazott testvérek és családjaik részére megszerveztük a Szalárdiak  Találkozóját.
Az első nap reggelén a fuvós kar kürtjeinek hivó szavára gyülekeztek a helybéli és a távolból nagy számban érkező testvérek.
Az imaórán Cséki Barna baróti és Koncsárd József koltói testvérek a Zsoltarok 143:5-11 szavaival hivtak emlékezésre a régi időkről és  hálaadásra Istenünk kegyelmének fenséges munkájáért életünkben és gyülekezetünkben.
Kovács Gyula, szalontai lelkipásztor.imádkozott Urunk áldó jelenlétéért, ezt követően Nagy István helybeli lelkipásztor a Zsoltárok 36:8-11 verseivel köszöntötte a jelenlévőket, majd a más helységekből  érkezettek számbavétele után a távoli országokban, vagy más tájakon élő hazaérkezett testvéreink bizonyságtételei következtek nagy számban kifejezve Urunk iránti hálájukat és örömüket az életükben és gyülekezetünkben megtaqpasztalt kegyelemért.
Tőtős János Magyarországon élő, nyugalmazott egykori szalárdi lelkipásztor a Jelenések 19:10 verse alapján bátoritott és emlékeztetett, hogy a Jézus Krisztus bizonyságtételének hordozásában szolgatársak vagyunk.
Kovács Gyula testvér buzditott hálaadásra azért, hogy megismerhettük Urunkat és szolgálhatjuk Őt, a délelőtti öszzejövetel Nagy István lelkipásztor imájával ért véget.
Az Istent dicsőitő szalárdi fuvóskar vezetésével vonultunk át a helyi kulturotthonban megszervezett  szeretetvendégségre.
A délutáni alkalom Nagy István helybeli lelkipásztor imájával kezdődött, majd a Zsoltárok 106:47-48 alapján arról beszélt, hogy a Szalárdról elköltözteket missziós céllal küldte arra a helyre Urunk ahol élnek, hogy áldás legyenek abban a környezetben és hogy most Ő gyüjtött össze bennünket ünnepelni.
Ujabb bizonyságtevések sora és énekek következtek mennyei Atyánk jóságának megtapasztalásáról a szalárdi gyülekezettől távol élő családok és személyek részéről.
Kovács Gyula testvér a 2 Mózes 5:1-4 szavaival elmondta, hogy Isten az ő népét  ünneplésre hivta a pusztába, így minket is az Ur tett az Ő népévé, hogy Őt szolgáljuk.A szombat délutáni együttlétünk  Kelemen Sándor Tomi testvér imájával ért véget.
 Az ünnep második napját is Istenünk dicsőitésével és szivbéli hálaadással folytattuk.Az imaórán Koncsárd Ottó koltói és Kovács Elek hegyközszáldobágyi testvérek buzditottak a Zsoltárok 100:4-5 és a Zsoltárok 95:6-7 versei alapján az Ur előtti őszinte leborulásra, Istenunk imádatára.
Nagy István lelkipásztor imájával folytatódott összejövetelünk, az énekkar Atyánk nevét magasztaló
éneke után a távolról a mai napra érkezett testvérek bemutatkozásai és bizonyságtételei következtek.
Gyülekezetünk 120 Éves Jubileuma alkalmából emlékkönyvet adott ki ,,Relytett dolgokat szólok a régi időkből...,, cimmel, összegyüjtötte és irta Kelemen Sándor Tomi és Nagy  István  lelkipásztor.
Kelemen testvér a könyv bemutattása után megköszönte mindazok hozzájárulását, akik a könyv megjelenéséhez segitséget nyujtottak. A szalárdi gyülekezet 100 éves krónikájának ismertetése következett vetitett képekkel két részben. Testvérünk rámutatott arra, hogy amint a 2 Királyok könyve 2:11-15 alapján Illés próféta elragadtatásakor palástját Elizeusra hagyta szolgálattal bizva meg, hasonlóan Kornya Mihály testvér is az utolsó bemerités alkalmával, amelyen részt vett Szalárdon, bemeritő köntösét itt hagyta ránk szaládiakra, mint felelősségteljes küldetés jelképét.
Zsisku Lajos nyugalmazott, egykori szalárdi lelkipásztor bihardiószegről a 2 Mózes 15:27 versével köszöntötte a gyülekezetet és hálaadással emlékezett meg a szalárdi gyülekezetben eltöltött szolgálati időről.
Kiss Lehel szamosujvári lelkipásztor, az Erdélyi Magyar Baptista Levéltár gondozója az Ésaiás 49:14-26 alapján emlékeztetett az elmuló időre, Istenünk nagyságára, a megtérés szükségességére. Bátoritott, hogy ne csüggedjünk, emeljük fel a fejünket, mert az Ur megváltottai vagyunk.
A délelőtti alkalom Tőtős János lelkipásztor imájával ért véget, együttlétünket szeretetvendégségben a helyi kulturotthonban, majd delután gyülekezetünkben Urunk jelenlétében folytattuk.
  Délután Istenünk a Hollandiában élő Fábián Dávid és Inesz második kislányának, Fábián Eunika- Krisztina bemutatásával különleges alkalommal ajándékozott meg bennünket, amelyet a család és a testvérek köszöntései követtek.
A folytatásban a szalárdi fuvós zenekar kiemelkedően szép szolgálata magasztalta Urunk nevét és tette gazdagabbá ünnepünk záróalkalmát.
Ezt követően Nagy Miklós, a hegyközszentimrei gyülekezet diakónusa, Szalárd község polgármestere  a Józsué 1:5-8 verseivel köszöntötte az ünneplő gyülekezetet.
Ujabb személyes bizonyságtételek sora, a szalárdi fuvós zenekar és gyülekezetünk fiatalságának szolgálata következett, amit követően Nagy István lelipásztor, mint az emlékkönyv egyik szerzője émlékezett meg az utóbbi 20 év hálaadásra inditó eseményeiről.Elek Béla testvér gyülekezetünk elöljárója köszöntötte az Esaiás 57:15 versével a jelenlévőket.
Ujabb bizonyságtevők sora, énekcsoport és zenekariszolgálat dicsőitette Urunk nevét, majd Tőtős János testvér lelkipésztori szolgálatának, a Szalárdi gyülekezetben töltött éveiről emlékezett meg.
Kovács Gyula testvér a Cselekedetek 15:19-26 alapján beszélt a gyülekezet kimondhatatlan értékéről és hogy mi teszi igazán értékessé azt.
A délután elvett áldásokért gyülekezetünk nevében Elek András testvér adott hálát és dicsősséget Megváltónknak, az alkalom végén az ünneplők egymás kezét megfogva énekelték záróénekként ,,Áldott legyen a frigy mely minket összeköt...,,.
Az Uré legyen mindenért a dicsősség!Kelemen Sándor Tomi

Szalárd, 2011 szeptember 3.
    
 
Könyvajánló
,,Rejtett dolgokat szólok a régi időkből...,,
összegyüjtötte és irta:
Kelemen Sándor Tomi
Nagy István
Szalárd, 2011

Kelemen Sándor testvér a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezet történetének – megalakulásától
számított elsõ száz évének – lényegesebb adatait szerkesztette két
fejezetbe. Ez a munka kiegészül Nagy István lelkipásztor írásával, aki az elmúlt húsz esztendõ
próbáinak, áldásainak emlékét eleveníti fel egy önálló fejezet keretében. Láthatjuk
tisztán: mindenütt Isten maga volt, aki munkálkodott, hogy fennállásának százhúsz éve
alatt a szalárdi baptista közösség virágzóvá, gyümölcsözõvé fejlõdjön. Munkáját embereken
keresztül végezte, akik készek voltak az Õ útmutatása szerint lépéseket tenni, szolgálni.
(…) Az emlékezés tarka virágait látjuk itt egy csokorba kötve – a hálaadás
vázájában.” (Idézet a harmadik fejezethez írt bevezetõbõl.)

Kiss Lehel, az Erdélyi Magyar Baptista Levéltár gondozója

A könyvhöz hozzá lehet jutni a Szövetség nagyváradi irodájában,valamint a Szalárdi Magyar Baptista Gyülekezetben.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz